Měření mikroklima budov

Měření provádíme dle ČSN EN ISO a dále dle konkrétních požadavků a vyhlášek. Součástí výstupu měření jsou kalibrační listy přístrojů, včetně jejich pravidelného ověření. Disponujeme i technikou pro dlouhodobý záznam dat, například týdenní měření, které probíhá tak, že v řešeném prostoru rozmístíme tzv. loggery (černé skříňky), které pravidelně zaznamenávají teplotu, relativní vlhkost, apod. Výsledky prezentujeme formou srozumitelných protokolů a grafů.

Měření mikroklima obnáší:

  • Měření rychlosti vzduchu
  • Měření objemového průtoku vzduchu
  • Měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!