Naše projekty

Úrazová nemocnice

V Úrazové nemocnici v Brně proběhla rekonstrukce oddělení urologie a endoskopie. Naše firma se podílela na tvorbě projektové dokumentace vzduchotechniky a chlazení. Následně jsme provedli dodávku a montáž nového vzduchotechnického systému pro zákrokový operační sál včetně jeho zázemí. Dále byly provedeny úpravy na vzduchotechnických systémech, u kterých byl nutný zásah z důvodu rekonstrukce. Do vybraných místností byly doplněny kazetové fancoily a vnitřní kazetové jednotky systému VRF, které dochlazují prostory v letním období. Před uvedením do provozu jsme systém vzduchotechniky zaregulovali na požadavky dle projektové dokumentace, čisté prostory zvalidovali a provedli další měření, která požadovala Krajská hygienická stanice v Brně. Nyní na provoz všech nových systémů vzduchotechniky a chlazení dohlíží v pravidelných intervalech náš servisní technik.

Cena zakázky: 4.200.000 Kč

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!