Požární ucpávky, požární izolace

Realizujeme požární ucpávky a protipožární izolace na vzduchotechnice, klimatizacích, zdravotně technických instalacích, ústředním vytápění, kabelech, apod. Součástí je vždy doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a Vyhlášky č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a průvodní dokumentace výrobce, které vydávají  naše odborně způsobilé osoby v požární ochraně – OZO PO s vysokoškolským stavebním vzdělání.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!