Publikace

Odborné publikace

Můžeme Vám nabídnout zkušenosti z více jak patnáctileté praxe v oboru. Můžete se s námi setkat nejen v projekční a realizační praxi, ale také v odborných časopisech a na konferencích zaměřených na oblast technických zařízení budov. Ukázky knih, kde jsou autoři nebo spoluautoři z našich řad:

Soubor přednášek – 173 str.,

podpora odborného vzdělávání zaměstananců II

Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky – 162 str.,

odborná monografie

CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky – Přednášky

CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky – Sbírka příkladů

BT003 Vzduchotechnika – Sbírka příkladů

BT002 Vzduchotechnika – Přednášky

Tvorba prostředí budov vzduchotechnikou

Klimatizační systémy

Sluneční záření v přírodě a budovách

Pasivní domy a trvale udržitelná výstavba

100 + 1 Příklad z Techniky prostředí

Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů

Vzduchotechnika

Klimatizace a větrání

Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení

Voda a kanalizace v domě a bytě

Vědecké práce

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

habilitace
titulka

disertace
titulka

disertace
anotace

 Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

disertace
titulka

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

disertace
titulka

disertace
anotace

Ing. Pavel Uher, Ph.D.

disertace
titulka

disertace
anotace

Ing. Petr Blasinski, Ph.D.

disertace
titulka

disertace
anotace

Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D.

disertace
titulka

disertace
anotace

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!