Servis

Kvalita námi nabízených zařízení

Jsme dlouhodobým partnerem v návrhu, dodávce a následném servisu klimatizačních systémů výrobce Mitsubishi – Electric. Partnerem je výhradní dovozce a distributor fy. CS-MTRADE, s.r.o.

Zprovozňování a regulace VZT zařízení

Nabízíme kompletní a nezávislý servis při zprovozňování VZT zařízení (tzv. supervize) včetně zaregulování vzduchotechnických rozvodů a koncových elementů. Zaregulování průtoků vzduchu provádíme pomocí vlastního digitálního průtokoměru (balometru) AIR FLOW model PH731 vybaveného všemi potřebnými geometrickými nástavci. Provádíme komplexní vyzkoušení systémů VZT s ohledem na jednotlivé úpravy vzduchu. Podle domluvy provádíme měření a záznam dat fyzikálních veličin tvořící vnitřní mikroklima (teplota, vlhkost atd.). Výsledky poskytujeme formou srozumitelných protokolů a grafů.

Dodávka a montáž vzduchotechniky, měření a regulace, zdravotní techniky a vytápění

V rámci projektu plastické chirurgie v Brně soukromého subjektu Leticia jsme prováděli komplexní dodávky technologie vzduchotechnika, měření a regulace a vytápění.

Dodávka s montáží navazovala na námi vytvořený koordinovaný projekt uvedených profesí. Dodávka zařízení proběhla úspěšně, následně jsme provedli regulace systému, jeho nastavení vč. ovládání. V současné době provádíme pravidelný servis těchto zařízení TZB. Dodávka přesahovala v součtu více jak 3 mil. Kč.

Čištění VZT jednotek a výměna kapsových filtrů a výměna filtrů do čistých nástavců

Dle požadavků na čistotu vnitřních prostor je nutno v pravidelných intervalech čistit strojní zařízení systému VZT, zejména centrální jednotky a z nich odstranit mechanické i případné mikrobiologické nečistoty. Jedná se převážně o čisté prostory v nemocnicích a ostatní prostory, které jsou zatříděny do kategorie čistotých prostorů (výzkumné laboratoře apod.). Čistění VZT jednotek probíhá formou mechanického čištění a zároveň i ve formě chemického postřiku.

Zároveň s čištěním VZT jednotek Vám nabízíme i dodávku a montáž kapsových filtrů do VZT jednotek od renomovaných zahraničních i domácích výrobců.

Nabízíme Vám také dodávku a montáž HEPA či ULPA filtrů do čistých nástavců od renomovaných zahraničních i domácích výrobců.

Měření hluku

Nabízíme Vám měření součtové ekvivalentní hladinu akustického tlaku po mocí zvukoměru Brüel & Kjar typ 2250. Jsme Vám schopni také změřit hodnoty akustického tlaku v jednotlivých frekvencích od 12 Hz do 20 kHz (oktávové a třetinooktávové pásmo) včetně měření tónových složek. Výsledky měření prezentujeme formou protokolů odpovídající ČSN EN ISO 11202 (Akustika-hluk vyzařovaný stroji a zařízeními-měření hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí), tj. protokoly obsahují i integrační výpočet nejistoty měření projevu akustického pozadí.

Řízení

V rámci pravidelného servisu a údržby vzduchotechnických zařízení provádíme i podrobný monitoring chodu a chování daného systému. Na přání zákazníka jsme schopni provádět optimalizace chodu zařízení na dálku (např. energetické úspory při provozu zařízení apod.). Níže uvádíme příklady z našich projekčních návrhů a následně prováděného servisu a údržby.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!