Naše projekty

Kino Centrum v Havířově

V rámci rekonstrukce kulturního centra Havířov byla provedena opatření ke zlepšení akustického mikroklima v chráněném venkovním prostoru okolních staveb, v těsné blízkosti objektu se nacházely bytové domy. Součástí prací bylo provedení návrhu tenké akustické bariéry, která zabraňuje šíření zvuku do okolního prostředí a návrh tlumících prvků na straně vzduchotechnických zařízení (tlumiče hluku osazené na konstrukci věžových jednotek přímého chlazení) a stavebních úprav (osazení zvukově pohltivých desek na konstrukce technologického prostoru, ve kterém byly umístěny vzduchotechnické jednotky). Tato úprava zajistila utlumení hluku šířeného od systémů VZT instalovaných ve venkovním prostoru kulturního centra Havířov. Navržené technické opatření bylo po samotné realizaci prověřeno hlukovým měřením, které potvrdilo jeho správnost.

Zakázka dokončena v roce 2013

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!