Technické poradenství – odborné posudky

Součástí našeho portfolia je i technické poradenství v oblasti vzduchotechniky a chlazení. Náš tým tvoří vždy autorizovaný technik v oblasti vzduchotechniky a chlazení, technik s oprávněním ministerstva životního prostředí pro práci s fluorovanými plyny a regulovanými látkami, další součástí týmu jsou naši projektanti a servisní technici. Takto rozsáhlý tým odborníků nám umožňuje odhalit vždy několik důvodů proč systém nepracuje dle jeho technického zadání.

Jsme schopni zkontrolovat projektovou dokumentaci před realizací a odhalit tak případné chyby a zákazníkovi prezentovat laicky dopady na funkčnost systému a případných rizik. Dále provádíme a navrhujeme úpravy na již realizovaných systémech, které neplní svůj účel na který byly navrženy. Vždy provádíme místní šetření a pokud to situace vyžaduje, tak i kontrolní měření vlastními digitálními ověřenými (kalibrovanými) přístroji. Výstupem je zpráva-odborný posudek se zjištěnými informacemi, zhodnocením naměřených veličin, návrhem opatření a případným řešením.

V případě, že to situace vyžaduje, jsme schopni zajistit i soudně znalecký posudek.

Referenční zakázky neuvádíme z důvodu diskrétnosti k našim zákazníkům. Níže uvádíme typické příklady nefunkční vzduchotechniky a chlazení.

Pohled na teplovodní ohřívač vzduchu konkrétně na teplosměnnou plochu, která je znečištěna tak, že přes ní téměř neproudí čerstvý vzduchu.

Komora vzduchotechnické jednotky – odvodní ventilátor, vzduchotechnická jednotka a odvodní distribuční elementy bez tukových filtrů.

Pohled do vzduchotechnického potrubí na netěsnosti, které mají velký vliv na objemový průtok vzduchu do prostoru.

Správné zapojení elektromotoru ventilátoru, má podstatný vliv na jeho výkon. Důležitý je taky správný směr otáčení oběžného kola ventilátoru.

Pájení bez ochranné atmosféry například dusíku u Cu potrubí pro přímé chlazení způsobí nevratné poškození zařízení a kompresoru. Na obrázku je viditelné zanášení oxidy z pájení, když není použita ochranná atmosféra.

Pájení s ochrannou atmosférou například dusíku, u Cu potrubí pro přímé chlazení.

Pro správné nastavení tlakových poměrů (přetlaku a podtlaku) mezi prostory, je nutné mít dveře s těsněním a padacími prachy.

Špatně provedené napojení ohebných hadic k distribučním elementům, má za následek nedostatečný objemový průtok vzduchu.

Pohled do vzduchotechnického potrubí po dokončení stavby. Je zde viditelné znečištění stavebním prachem, potrubí nebylo v průběhu stavby utěsněno proti vnikání prachu.

Častým důvodem kondenzace vody na potrubí je nekontaktní zaizolování bez parotěsného přelepení.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!