Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)

Dodáváme a realizujeme zařízení pro odvod kouře a tepla – ZOKT – samočinná odvětrací zařízení SOZ včetně stěnových klapek, ventilátorů, světlíků apod. Systémy jsou dodávány pro zákazníka na klíč včetně zprovoznění, komplexního vyzkoušení s požárně bezpečnostním řešením stavby a elektronickou požární signalizací. Výstupem je  výchozí revize k tomuto zařízení, která splňuje všechny náležitosti, které plynou z platné legislativy pro provoz a údržbu těchto zařízení. Revize provádí naše odborně způsobilé osoby v požární ochraně – OZO PO, které mají vysokoškolské stavební vzdělání se specializací na vzduchotechniku a dokážou tak důkladně zařízení zkontrolovat a odzkoušet po stránce funkční. Součástí našich služeb může být i následný pravidelný každoroční servis a revize zařízení, který musí být ze zákona pravidelně prováděn.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!