Procesní validace

Procesní validace, operační kvalifikace

Cílem těchto validací je prokázání splnění požadavků pro čisté prostory třídy A, B, C, D dle ČSN EN ISO včetně jejich podpůrných systémů.

Dále jsou kontrolovány standarty OQ – operační kvalifikace dle:

 • Pokynů SÚKL
 • Pokynů pro správnou výrobní praxi
 • Organizační předpoklady
 • Stavební stav prostoru dle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
 • Ochrana okolí před únikem účinné látky dle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

 

Metodika procesních validací měření obnáší:

 • Rychlosti vzduchu
 • Objemové průtoky vzduchu
 • Přetlaky vzduchu mezi prostory
 • Defektoskopii filtrů
 • Měření počtu částic ve vzduchu
 • Měření regenerace čistých prostor
 • Měření a vizualizace proudění vzduchu
 • Měření vlhkosti a teploty vzduchu

U validací jsme schopni provést komplexní dodávku včetně servisu vzduchotechnických zařízení a výměny filtrů.

Vybrané referenční zakázky:

 • Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Plastická chirurgie Leticie
 • Nemocnice Blansko
 • Úrazová nemocnice Brno
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov
 • Biology Park Brno
 • Výroba zdravotnických a hygienických výrobků
 • JIC, zájmové sdružení právnických osob

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!