Regulace vzduchotechnických systémů

Provádíme komplexní regulace vzduchotechnických systémů každoročně ověřenými přístroji. Disponujeme nejmodernějšími profesionálními digitálními přístroji se záznamem naměřených hodnot a se stanovením nejistoty měření pro všechny metodiky v oblasti vzduchotechniky. Jsme schopni regulovat zařízení, regulátory průtoku, distribuční elementy vzduchu nebo na požadované přetlaky dle stavební dispozice řešeného objektu.

V rámci regulace vzduchotechnické zařízení komplexně vyzkoušíme a odzkoušíme tak, aby nedošlo k poškození zařízení během provozu, například zamrznutím teplovodních výměníků v zimním období z důvodu nefunkční protimrazové ochrany.

Výstupem z regulace jsou srozumitelné protokoly včetně kalibračních protokolů přístrojů, ve kterých jsou uvedeny všechny informace pro související profese a předání díla investorovi nebo například ke kolaudačnímu řízení.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!