Technické dozory

Naší prioritou je hájit zájmy investora (stavebníka) v souladu s platnými právními předpisy, dokončit dílo bez nutnosti víceprací, technicky funkční a provozuschopné po celou dobu životnosti stavby. Stavební dozor realizujeme včetně specializovaných profesí. Náš tým tvoří vždy autorizovaní technici, naši stavbyvedoucí, projektanti a vyškolení servisní technici. Všichni členové se průběžně při realizaci na dozoru podílejí, protože takto rozsáhlý tým odborníků umožňuje provádět technický dozor komplexně a umožňuje využít naše letité zkušenosti.

Jsme schopni zkontrolovat projektovou dokumentaci před samotnou realizací a odhalit tak případné chyby v projektu. Zákazníkovi poté laicky odprezentujeme dopady na funkčnost stavby včetně poukázání na případná rizika, které mohou po realizaci nastat. Průběžně dokumentujeme průběh prací, také to, zda práce probíhají dle schválené projektové dokumentace, kontrolujeme soupisy provedených prací, pružně komunikujeme s investorem a zhotovitelem. Před dokončením stavby zkontrolujeme dokumentaci stavby zda obsahuje všechny náležitosti ke kolaudaci stavby. Poté se aktivně podílíme na případném vypořádaní se s vadami a nedodělky.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!