Průkaz ENB

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží pro zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz za stejných okrajových podmínek. ENB sleduje a zatřiďuje prostor / budovu s ohledem na celkový tok energií vyšetřovaného prostoru. Sledovanou a porovnávanou veličinou je měrná vypočtená spotřeba energie kWh/m-2.rok-1. Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy občanských staveb.

Průkaz energetické náročnosti budovy je od 1. 1. 2013 podle novely zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov
  • větších změnách dokončených budov (např. při výměně oken, zateplení)
  • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Součástí energetického průkazu budovy je od 1.1.2013 i tzv. energetický štítek obálky budovy. Tento štítek zatřiďuje budovu podle kvalitativních parametrů obvodových konstrukcí (např. okna, dveře, stěny střecha obvodové zdivo apod.) do kategorie budovy od velmi úsporné až do kategorie mimořádně nehospodárné. Energetický štítek obálky budovy nezahrnuje vnitřní toky energií s ohledem na počet osob, charakter užívání apod. Vyšetřovaný prostor je jedna zóna. Sledovanou a porovnávanou veličinou je průměrný součinitel prostupu tepla Uem (W.m-2.K-1).

Ceník průkazu Energetické Náročnosti Budov:


rodinný domek jednopodlažní: 4.000,-  Kč
rodinný domek vícepodlažní: 5.500,-  Kč
bytové domy: 18.000,-  Kč
jednotlivý byt: 3.500,-  Kč
restaurace, hotely, ubytovny: 16.500,-  Kč
nemocnice: 37.000,-  Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %. Ceny slouží pouze pro lepší orientaci zájemců. Vždy je nutné provést cenovou kalkulaci pro konkrétní objekt. Výsledná cena může být odlišná a závisí na kvalitě předaných podkladů. Pokud se bude jednat o zakázku většího rozsahu či opakující se zadání, lze výslednou cenu výrazně snížit. V ceníkových cenách nejsou zahrnuty náklady na místní šetření a cena dopravy na místo stavby. Pokud bude požadován pouze energetický štítek obálky budovy, bude cena odpovídat cca 50 % ceny průkazu energetické náročnosti budov.

Naše společnost vypracovává nejen samotné průkazy energetické náročnosti, ale taktéž zajišťuje vypracování potřebné komplexní projektové dokumentace stavby pro rekonstrukci fasád a zateplení objektů. Jako příklad uvádíme opravu – rekonstrukci fasády dvorní a uliční fasády bytového domu na ulici Tržní v Brně. Naše společnost pro sdružení vlastníků jednotek zajišťovala komplexní inženýrskou činnost od zaměření stávajícího stavu objektu, přes vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro povolení a realizaci stavby, vypracování potřebného PENB (26 řešených jednotlivých zón) až po autorský a technický dozor investora při realizaci stavby. Součástí povolení stavby úřadem bylo v rámci stavebního řízení požadována kontrola a schválení projektové dokumentace včetně PENB Státní energetickou inspekcí. Vyjádření pro představu taktéž uvádíme.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!