Validace čistých prostor

Validace čistých prostor

Stanovení počtu částic ve vnitřním ovzduší, klasifikace čistého prostoru dle vyhlášky v platném znění. Mikrobiologické vyšetření vzorků ovzduší způsobem odběru aeroskopem nebo spadem. Před validací prostor si prostory připravíme a zkontrolujeme funkčnost všech systémů a jejich nastavení, zákazníka tak chráníme před zbytečnými investicemi do validací, které by byly neúspěšné.

Procesní validace, operační kvalifikace

Cílem těchto validací je prokázání splnění požadavků pro čisté prostory třídy A, B, C, D dle ČSN EN ISO včetně jejich podpůrných systémů.

Dále jsou kontrolovány standarty OQ – operační kvalifikace dle:

 • Pokynů SÚKL
 • Pokynů pro správnou výrobní praxi
 • Organizační předpoklady
 • Stavební stav prostoru dle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
 • Ochrana okolí před únikem účinné látky dle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

 

Metodika procesních validací měření obnáší:

 • Rychlosti vzduchu
 • Objemové průtoky vzduchu
 • Přetlaky vzduchu mezi prostory
 • Defektoskopii filtrů
 • Měření počtu částic ve vzduchu
 • Měření regenerace čistých prostor
 • Měření a vizualizace proudění vzduchu
 • Měření vlhkosti a teploty vzduchu

U validací jsme schopni provést komplexní dodávku včetně servisu vzduchotechnických zařízení a výměny filtrů.

Vybrané referenční zakázky:

 • Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Plastická chirurgie Leticie
 • Nemocnice Boskovice
 • Úrazová nemocnice Brno
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov
 • Biology Park Brno
 • Výroba zdravotnických a hygienických výrobků
 • JIC, zájmové sdružení právnických osob

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!