Měření hluku

Provádíme měření hluku před uvedením stavby do trvalého užívání za provozu objektu a maximálního provozního výkonu všech zdrojů hluku, a to v nejexponovanějších chráněných vnitřních prostorách daného objektu, pracovním prostředí a chráněných venkovních prostorách okolních staveb. Měření probíhá v denní i noční době a slouží pro prokázání nepřekročení hygienických limitů. Měření je realizováno ověřeným profesionálním digitálním zvukoměrem třídy 1 (vyhovující požadavkům ČSN EN 61672-1)  v součtové ekvivalentní hladině akustického tlaku nebo v jednotlivých frekvencích od 12 Hz do 20 kHz (oktávové a třetinooktávové pásmo) včetně měření tónových složek. Výsledky měření prezentujeme formou protokolů odpovídající ČSN EN ISO tzn. protokoly obsahují i integrační výpočet nejistoty měření projevu akustického pozadí. Tyto výsledky lze přímo použít například k prokázání splnění podmínek hygienických předpisů a požadavků hygienické stanice či jiného orgánu státní správy.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!