Naše projekty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Objekt U2, Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně rekonstruovala laboratoře potravin, my jsme se podíleli dodávkou a montáží vzduchotechniky a chlazení. Laboratoře obsluhují tři vzduchotechnické jednotky s úpravou vzduchu chlazením přímým výparem chladiva, vodním ohřevem a vlhčením parou. Dále jsou laboratoře lokálně dochlazovány systémem VRV a škodliviny z digestoří a odsávacích zákrytů jsou odváděny potrubními plastovými ventilátory. Tato zakázka byla specifická v použitých technologiích a materiálech. Vzduchotechnické potrubí je chemicky odolné, v některých případech elektricky vodivé a zároveň chemicky odolné nebo do prostředí s nebezpečím výbuchu. Celý systém je velmi dynamický, reaguje na aktivitu uživatelů v laboratořích a podle toho i reguluje svůj výkon, vše je řízeno velkým množstvím regulátorů průtoku vzduchu. Část laboratoří je ovládána systémem vyrovnání vzduchové bilance, který byl také naší dodávkou. Jsou zde laboratoře s prostředím nebezpečí výbuchu tzv. prostředí Ex, čisté laboratoře s třídou čistoty D, je zde i laboratoř s udírnou ze které odvádíme kouř a odéry.

Zakázka dokončena v roce 2019

Cena zakázky 14 000 000 Kč

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!