Naše projekty

VUT v Brně, Fakulta stavební, Vzduchotechnická jednotka pro účely výuky

V rámci nového studijního programu – environmentálně vyspělé budovy, má fakulta stavební novou učebnu. My jsme realizovali vzduchotechniku, která přiváděný vzduch ohřívá elektrickým ohřívačem, chladí přímým výparem chladiva a vlhčí parou.

Zakázka dokončena v roce 2019

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!