Naše projekty

Biomedicínské centrum 4Medical Innovations Ostrava

V celé stavbě jsme regulovali vzduchotechnické systémy každoročně ověřenými přístroji. Nastavili jsme řadu dynamických provozních stavů, variabilních regulátorů průtoků v součinnosti s technologiemi, systémy měření a regulace. Dále jsme zregulovali všechny zařízení a prvky vzduchotechniky na požadované hodnoty dle projektové dokumentace. Nastavili tlakové poměry pro prostory dle stavebních dispozic.

V rámci regulace jsme komplexně vyzkoušeli vzduchotechnická zařízení tak, aby nedošlo k poškození zařízení během provozu, například zamrznutím teplovodních výměníků v zimním období z důvodu nefunkční protimrazové ochrany.

Výstupem z regulace byly srozumitelné protokoly včetně kalibračních protokolů přístrojů, ve kterých jsou uvedeny všechny informace pro související profese a předání díla investorovi nebo například ke kolaudačnímu řízení

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!